Verslag voorjaarsvergadering VSH Flevo groep 2019 en afspraken – planning

Hallo Allemaal,
Hierbij een beknopt verslag van onze bijeenkomst op 28 maart. Tussen de agendapunten in blauw de afspraken die gemaakt zijn.
In de bijlage een nieuwe adreslijst en een aangepaste versie voor het verzorgen van de sdi volkjes.
Erkan had zich wegens ziekte afgemeld en Erol was op het laatst verhinderd.
Net als voorgaande jaren houd ik jullie gedurende het seizoen per mail op de hoogte wanneer er weer een handeling moet plaatsvinden, dus lees regelmatig je mail en reageer ook graag snel als er iets gevraagd wordt, anders kost het mij teveel tijd.
Zoals jullie gemerkt hebben wordt er dit jaar door iedereen van onze groep en van Arista weer heel veel tijd en energie in het project gestoken. We gaan van start met veel beter darrenmateriaal en we gaan ook veel meer sdi’s maken, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Mocht er om een of andere reden bij een handeling iets niet lukken laat het dan gelijk weten.
Omdat we dit jaar veel meer volkjes hebben zou het heel fijn zijn als we wat meer tellers hebben. Ga eens na bij je familie en vrienden, imker collega’s wie mee zou kunnen helpen.
En als altijd: als er iets niet duidelijk is graag even mailen of bellen.
Succes allemaal en vooral ook heel veel plezier met dit interessante project.
Groeten Martin

Agenda
– Voorstellen Pieter Bogaerts en Robin Gosliga.
Iedereen heeft zich kort voorgesteld en Robin gaat dit jaar met onze groep meedoen.

– Uitleg Pieter over de keuze voor de 100% VSH darrenlijnen en bijenmonsters wassen met water en zeepsop. En aanpassing methode varroa kweken.
De 100% darrenlijnen kun je zien als een filter. Als er in de moederlijn enig vsh zit en je insemineert de nateelten hiervan met het sperma van 100% vsh darren dan komt het vsh gedrag van de volkjes boven de 50%. Afgelopen jaren hadden we geen darren met zo’n hoog vsh gedrag waardoor we in de sdi’s ook niet hoger kwamen.
Om de exacte varroa besmetting van een bijen volk vast te stellen nemen we een bijenmonster uit een volk van 300 bijen. De bijen gaan in één van de speciale bekers en de gazen deksel wordt erop geschroefd. Dan wordt er ruim water bijgedaan en een heel klein druppeltje afwasmiddel aan toegevoegd en de andere beker wordt er ook opgeschroefd. Misschien werkt vaatwasmachine zeep ook, dat schuimt niet, maar is niet uitgezocht. Vervolgens gedurende enkele minuten hard schudden en de mijten laten los. De bekers omdraaien zodat het water met de mijten in de andere beker loopt. Deze beker leeg maken en de mijten apart houden. Dit enkele keren herhalen, als je geen mijten meer vind dan herhaal nog één keer. Als je dan geen mijten meer vind is het klaar. Dan alle mijten optellen en het percentage besmetting berekenen. Dit maakt deel uit van een varroakweekmethode die we dit jaar willen testen, vorige keer heb ik die al kort beschreven. Er is nu een uitgebreide beschrijving in het Engels die we besproken hebben. MK gaat in elk geval hiermee werken en misschien kunnen er meerdere sdi volkjes mee besmet worden. Alle andere volkjes gewoon met de poedersuikermethode besmetten.
Deze zeepsop methode kun je natuurlijk ook heel goed in je eigen imkerij gebruiken. Door gedurende het seizoen enkele keren te monsteren kun je de ontwikkeling van de mijten in je volk volgen. Als je in augustus een besmetting hebt die minder is dan 3% dan kun je ervan uitgaan dat dat volk verder zonder behandeling de winter doorkomt. Hoger dan 3% betekent dus behandelen.

– Hoeveel SDI kan iedereen verzorgen en wat heeft iedereen nog nodig voor de kastjes.
JL-5, RG-20, RM-5, RT-5, KW-5, EB,EK,EW-10, GB-5, PR-4, HK-4 = totaal 63. MK weet nog niet hoeveel.
PR,GB,RT en EW krijgen te leen van Pieter elk 3 MP kastjes, in totaal 12. Er moet nog een afspraak gemaakt worden hoe die aan einde seizoen weer terug gaat.
GB mist nog enkele onderdelen die krijgt hij van MK.
RM liet nog een handige methode zien om een mp op een spaar- of dadantkast te zetten om de koningin daar in te laten leggen. Contact RM als je er nog wat over wilt weten. Kan ook heel goed gebruikt worden om Ultrabee te voeren.

– Darrenlijnen, stimuleren al gestart, de lijnen: 2x van Pieter (100- en 87,5% VSH), 1x van Rob le Mair, nieuwe lijn geen verwantschap.
Dit loopt al, darrenraat is in de afgelopen week belegd dus we kunnen de planning aanhouden.

– Moederlijnen,
Drie verschillende lijnen:

– B821(MAK) 62,5% VSH of B603(MAK) dat is de moeder van B821,

– B757(JL) = B11(MM) ins B525(JL) (B525 is dv B309(MAK) heeft vsh)

– B840(JL) = B756(MM) ins B11(MM) (B756 in dv B11)
Gezocht nog een geteste Buckfastlijn zuiver aangepaard met pedigree, niet noodzakelijk een lage varroabesmetting, maar geen overeenkomsten met bovenstaande lijnen zowel aan moeder- als aan vaderkant
Besloten is om van 3 lijnen koninginnen te telen. Dit zijn B821(MAK), B757(JL) en B061(RGO). De precieze verdeling tussen de lijnen moeten we nog maken.

Gebruik Ultrabee bij de teelt
Hier hebben we uitgebreid over gesproken, deze pollenvervanger stimuleert de broedaanzet ook in de winter/vroege voorjaar en dat kunnen we goed gebruiken bij onze teelt. RM en MK hebben het al gebruikt bij en paar volken en ervaringen in het buitenland zijn ook heel positief. Het is beter dan Candipolline.
Als je het gebruikt moet je er wel op letten dat het volk over voldoende voer beschikt want ze zetten meer broed aan dus het verbruik aan voer zal ook hoger zijn. We gebruiken het voor de teeltvolken, de pleegvolken en de darrenvolken.

– Aanpassing KI methode, queenbank
We gaan de queenbank methode toepassen. De methode heb ik in een vorige mail al beschreven en gaat ons heel veel tijd schelen en is logistiek beter uit te voeren.

– De planning:

10-3 start stimuleren darrenvolken met Ultrabee, reeds begonnen
30-3 darreneitjes gelegd, reeds gebeurd. Darrenvolken worden verzorg door RM en Pieter
10-4 stimuleren teeltvolken voor de koninginnen tevens de pleegvolken met Ultrabee, uit te voeren door degenen die de koninginnen telen
18-4 overlarven, minimaal 30 per lijn. Door Jan L, Rob M en RG
23-4 doppen in kooitjes
29-4 moeren uitlopen in queenbank, na het uitlopen de lege dop wegbreken zodat de koningin er niet in terug kan
10-5 moeren insemineren en in een NIEUWE queenbank. KI door JL, Pieter en MK. Hulp van Robin, KW en RT. Er is minder hulp nodig omdat de moeren direct uit de queenbank komen en niet opgezocht hoeven worden.
12-5 moeren invoeren in mp volkjes
16-5 moeren vrijlaten
20-5 moeren controleren
07-7 sdi besmetten met mijten
19-7 sdi tellen
20-7 start nateelt (moet nog uitgewerkt worden)
Tot zover de agenda.

Oude mail:

Hallo Allemaal,

Gisterochtend ben ik op bezoek geweest bij Arista Bee Research in Katwijk. Omdat er nogal wat veranderingen zijn leek het ons handig een overleg bij hun op kantoor te doen. Ik zal heel kort een verslag doen, op 28 maart gaan we het hier uitgebreid over hebben.

– Pieter Bogaerts uit België is sinds deze maand in dienst getreden bij Arista. Zijn voornaamste taak is het ondersteunen van teeltgroepen zoals de onze in Nederland, België en Italië. Hij komt 28 maart ook naar Epe en dan kunnen we allemaal met hem kennismaken.

– We zijn nu vier jaar met dit project bezig en we zien, mijns inziens, maar weinig progressie. BartJan onderschrijft dit en merkt op dat dat bij verschillende andere groepen ook zo is. In Hawaï is de vooruitgang veel sneller gegaan en hij wijt dat deels aan het feit dat hij daar meer aan darrenteelt doet dan wij hier in Europa. Op mijn verzoek zal Pieter in België al vroeg in het voorjaar een darrenteelt starten in België, in een volk dat afstamt van een 100% VSH sdi volk. In combinatie met onze B821 (62,5% VSH) of haar moeder B603, moeten we dit jaar betere resultaten krijgen. Ik hoop nog steeds dat we ook nog ander materiaal vinden dat we kunnen gebruiken als moederlijn.

– De teelt willen we vroeg beginnen. Ruwe planning, moet nog uitgewerkt worden: overlarven op 20 april, insemineren op 10 mei en tellen op 22 juli. We kunnen dan daarna nog natelen van de beste sdi. Dat wordt echt het belangrijkste onderwerp dit jaar. We gaan de vroege teelt realiseren door gebruik te maken van Ultra Bee, een eiwitvervanger die ervoor zorgt dat moeren direct gaan leggen. Wordt veel gebruikt door commerciële koninginnentelers ed.

– M.b.t. de MP volkjes willen we dit jaar een nieuw systeem toepassen waarmee in België en Hawaï al ervaring opgedaan is. In het kort komt het er op neer dat we de geteelde doppen uit laten lopen in een queenbank bovenop een moerloos volk, elk in een eigen Nicot uitloopkooitje. De koninginnen blijven hier 8 dagen in tot aan de inseminatie. Na de inseminatie worden ze weer teruggeplaatst in de queenbank. Na 5 dagen worden ze ingevoerd in een MP volkje. Wat is hiervan het voordeel? In de queenbank worden alleen de goede moeren verzorgd, de andere gaan dood. Na inseminatie worden ook alleen de goede moeren verzorgd. Dus veel natuurlijke selectie. Daarna blijkt dat de moeren in deze situatie heel gemakkelijk kunnen worden ingevoerd en geaccepteerd in de MP volkjes. Je hoeft dus alleen volkjes te maken voor de overgebleven koninginnen die bijna zeker aan de leg gaan. Verder hoeven we niet met de MP kastjes te slepen, ook heel praktisch.

– Een andere methode om mijten toe te voegen aan de volkjes. Heel in het kort, mijten besmetting in verschillende volken wordt gemonitord door bijenmonsters te wassen met water en zeepsop. Door broed van deze volkjes uit te wisselen krijgen we een gelijkmatige varroabesmetting en kunnen we door een raampjes open broed uit een sdi volkje inhangen en dat, nadat het gesloten is, weer terug te hangen de mijten verdelen over de sdi volkjes. Vorig jaar hebben we het hier al over gehad en op 28 maart gaan we dit uitgebreid bespreken. Het blijft ook mogelijk met poedersuiker de mijten te vangen.

– Er is nu een groepje Italiaanse beroeps imkers in de omgeving van Milaan die ons mogelijk kunnen helpen met de nateelt van de hoog vsh koninginnen in augustus of september. Pieter gaat deze imkers begeleiden en kijken wat de mogelijkheden zijn om elkaar te helpen.

Allemaal weer spannende ontwikkelingen, binnenkort zal ik een agenda maken voor 28 maart en ik hoop jullie daar allemaal te zien.