Verslag najaarsvergadering BTG Flevo 2017

Hallo Allemaal,

Omdat er enkele leden van onze teeltgroep niet aanwezig waren op onze najaarsvergadering stuur ik een klein verslagje/besluitenlijstje. Als er zaken niet duidelijk zijn of niet compleet graag even een reactie. Ik zet in cursief nog opmerkingen van mij zelf ertussen.

Mededelingen
– Guido, Cevat en Jan K waren helaas verhinderd om verschillende redenen.
– We zoeken nog steeds nieuwe imkers om onze teeltgroep te versterken. Imkers met ca. 10 volken en liefst teeltervaring.
– Gerucht: Henk Rostohar gaat ism Honingmagazijn een landbevruchtingsstation beginnen. Officieel niets over gehoord. Niemand van de aanwezigen heeft nog contact met Henk gehad afgelopen jaar.
– Job van Praag is afgelopen week overleden.

Financien
– Er zijn dit jaar 390 kastjes ingeleverd wat resulteert in een saldo van €390. Kosten waren dit jaar de website, larven voor de darrenlijn 2018, enkele koninginnen en gebruik kantine. Als de afwezigen nog kosten hebben gemaakt dat even aan Nico doorgeven. De kosten zijn afgerekend en Nico stuurt nog een overzichtje. Er blijft nog een bedrag over. Volgend jaar houden we dezelfde prijs, €10 per koningin/kastje en daarvan gaat €1 naar Nico en €1 in de pot voor allerlei onkosten.

Plaatsen kastjes
– Voor BBV Oost geven we voor de verloting 2x 2 plaatsen
– Voor de BBV Algemeen geven we voor de verloting 4x 2 plaatsen
– Voor de VSH deelnemers, die meer dan 1 jaar actief meewerken, maximaal 4 kastjes voor €2 per stuk.
– Voor Werner Gerdes van NRW die de darrenlijn geregeld heeft, moeten we nog iets regelen.
– Halen en brengen van de kastjes willen we graag op zaterdagochtend houden. Dat is voor de werkenden onder ons beter te plannen en ook omdat we dan even kunnen bijpraten.
– Er kunnen kastjes ingeleverd worden bij: Jan K, Jan L, Marwim, Martin en Erol. Niet bij Bertus en Nico. Guido? Cevat?

Aanmelden en niet komen opdagen
– Hier zit het probleem vooral in het feit dat we meer aanvragen hebben gehad dan dat we plaats hadden en dus een aantal mensen hebben moeten teleurstellen. Uiteindelijk zijn er zo’n 60(!) plekken niet benut. Het vooruit betalen bij aanmelden geeft erg veel werk en de andere bevruchtingsstations lijken dat ook niet te gaan doen hoewel zij dezelfde ervaringen hebben. We hebben afgesproken dat we in 2018 alle aanmeldingen opnemen tot we het afgesproken aantal bereikt hebben. Als het vol is dan kom je op de reservelijst. Zes weken voor de aangemelde datum sturen wij een bericht naar de betreffende imker om nog een keer hun aanmelding te bevestigen. Bij niet reageren vervalt dan de inschrijving en kan iemand van de reservelijst komen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een teelt mislukt en daar gaan we soepel mee om maar dat moet wel vanuit de imker gecommuniceerd worden. Na het seizoen maken we een lijst op van imkers die zonder bericht niet zijn komen opdagen en die komen de volgende keer direct op de reservelijst. We maken voor de website nog een stukje om duidelijk te maken dat je andere imkers benadeeld als je niet komt opdagen. We sturen de tekst eerst even rond in onze groep voordat we het op de site zetten.

Aanleveren van kastjes
– Er werden dit jaar kastjes aangeleverd in onhandig grote verpakkingen. Jan L en ik zullen een stukje maken voor de site met wat foto’s hoe we het verpakken het liefste zien. Ook deze tekst sturen we eerst even rond binnen onze groep.

Terugmeldingen
– Dit jaar hebben we niet van iedereen het bevruchtingsresultaat teruggemeld gekregen en daar moeten we volgend toch wel naar vragen. Goed voor het verslag.

Communicatie 2018
– Verslag 2017 door Nico en Martin voor VSH. Verslag voor website, BBV blad en Duitsland. Voor 1 december klaar. Wie kan er goed in Duits vertalen? Guido?
– Lezing geven bij BBV Oost in februari door Jan L en Martin
– Overlarfdag BBV West in mei in Bussum. We willen eerst weten hoeveel larfjes gevraagd worden. Daarna bespreken wat we kunnen. Voorstel is overlarven door Jan K en nog 2 anderen van onze groep.
– Rondleiding BBV West op het bevruchtingsstation en KI was een succes. Als er interesse van andere groepen is bespreken we of het weer zullen doen.
– Bezoek evenementen in Duitsland voor de contacten. Apisticustag, beurs en lezingen in februari. Zuchtertagung Europaïsche Buckfast Gemeinschaft in Aua in maart, lezingen en presentatie bevruchtingssattions, 2 dagen. Zuchtertagung EBG NRW in Herten in maart, hier hebben wij onze darrenlijn gekregen, lezingen en contacten. Afhankelijk van de lezingen wil ik hier wel naar toe maar vind het wel leuk om niet alleen te gaan.

Darrenvolken 2018
– Er zijn nu 24 koniginnen van de B11 ingewinterd, van Jan K niet meegeteld. In principe moet dit genoeg zijn. Er is bij verschillende van ons het een en ander verkeerd gegaan. In de voorjaarsvergadering willen we hierover spreken en ook over het opzetten en behandelen van de darrenvolken. Dit wordt bij andere bevruchtingsstation wat anders gedaan en daar kunnen we iets van leren.
– We wilden in 2017 al testen laten voor Amerikaans Vuilbroed,niet gelukt, maar in 2018 wel proberen. In 2018 ook hygienisch gedrag testen, onze B11 heeft een hoog hygienisch gedrag.
– Voor 2019 willen we in principe weer meedoen met NRW.

Website
– Marwim gaat het tabje Foto’s invullen

Dat was het……….

Groeten, Martin