Verslag BTG Flevo voorjaarsvergadering 2019

Hallo Allemaal,

Hieronder vind je het verslagje van onze bijeenkomst van vorige week. Het is de agenda en daarin in blauw de korte samenvatting geschreven. Hopelijk heb ik de belangrijkste punten genoemd en mocht je er iets niet in terugvinden stuur dan even een berichtje aan allemaal.

Wat betreft het Ultrabee, ik heb bij BartJan voor ons allemaal een emmer Ultrabee gekocht en die wil ik komende week in porties verdelen en aan jullie per post versturen zodat jullie het vanaf 15 april kunnen gebruiken voor jullie darrenvolken.

Tot zover en groeten, Martin

– Mededelingen
– verslagje bezoek Zuchtertagung door Martin en Guido
zwartebij.org, volken in zaadgaard Roggebotsbos.
Nico gaat een paar volken plaatsen in het Roggebotsbos. Mogelijk komt er een excursie naar Paul Jungels in Luxemburg i.c.m. de VSH groep.

– Overlarven voor BBV Oost op dinsdag 28-5-2019
– wie gaat er mee? Er zijn zo’n 500 larfjes aangevraagd
– wie heeft er goed teeltmateriaal?
Jan Keemink en Martin gaan overlarven. Materiaal wordt een nateelt van de B11(MM) x B45(LJ) en eventueel nog een andere lijn van Martin

– Stand van zaken inschrijvingen 2019
– bevestigen inschrijving 2019?
– geen reservelijst meer?
– nog een herinnering 4 weken voor de start?
– direct aanleveren bij Nico voor enkele imkers uit de Flevopolder en de NO polder?
Alle inschrijvingen kunnen gehonoreerd worden, iedereen gaat dit bevestigen aan “zijn” imkers. Marwim zet op de site dat alle rondes volgeboekt zijn en hij legt eventueel een reservelijst aan. We sturen, net als verleden jaar, weer 4 weken vóór de betreffende ronde de imkers een mail om hun aan hun opgave te herinneren. Zie ook de bevestigingsbrief die we vorig jaar hebben gestuurd, als je die niet meer hebt laat het dan even weten.
Martin geeft Nico de imkers door die bij hem in de buurt wonen.

– Stand van zaken darrenvolken 2019
– lukt het iedereen het afgesproken aantal volken te leveren? Mail rondsturen over de handelingen           bij de darrenvolken?
– zijn de koninginnen bij Richard, Seida, zorgboerderij en nr.5 gewisseld?
– volken voeren bij slecht weer
Het lukt iedereen de toegezegde volken te leveren. De koninginnen voor Seida zijn inmiddels gewisseld, dank Marwim, en de anderen moeten nog worden gewisseld. Martin schrijft in april en mei hoe het met de darrenvolken gaat en welke handelingen gedaan moeten worden.
Besproken is om de volken een pollenvervanger te voeren in de periode half april tot half juni als er geen dracht is, dit om te voorkomen dat het darrenbroed slecht verzorgd wordt. Martin zoekt uit hoe we aan voldoende Ultrabee kunnen komen.

– Inschrijven 2020
– methode van inschrijven
– aantal darrenvolken 2020?
– nieuwe deelnemers?
– wel / niet toezeggen?
We gaan al deze punten evalueren in de najaarsvergadering. Afgesproken is dat niemand van ons toezeggingen doet over plaatsen voor 2020.

– Opbouw en behandeling van de darrenvolken
– is iedereen op de hoogte van alle specifieke stappen?
– darrenbroed aanvullen tijdens verblijf op station?
– werkwijze Marken e.a., mbt voeren suikerwater, pollenvervanger, merken en wegen, reizen                   voorjaar.
Iedereen is op de hoogte van de specifieke handelingen voor de darrenvolken. Discussie over de werkwijze van Marken, interessant maar we gaan dat niet allemaal overnemen.

– Zijn er genoeg bokjes / pallets voor de kastjes? We hebben extra kastjes. Waar plaatsen we de extra kastjes?
Nico gaat dit regelen.

– Teeltverslag 2019, wie maakt dat?
Marwim gaat dit maken samen met Nico en Guido verzorgt de vertaling naar Duits.

– Darrenlijn voor 2020
– hoe selecteren we de dochters van de B20(MM)?
– overlarven en bevruchten, waar, wie, wanneer?
– minimaal 40 koninginnen inwinteren
Ieder bekijkt of hij een B20 volk heeft dat beter dan gemiddeld is op zijn stand. Eind mei kunnen de beste volken van de B20 naar de bijentuin van Nico in de bijentuin van Lelystad. We gaan dan gezamenlijk de volken beoordelen en gaan daarvan overlarven op 11 of 12 juni om die moeren in de 3e ronde te laten bevruchten. Je kunt voor de darrenvolken ook de koninginnen op,je eigen stand laten bevruchten. We gaan minimaal 40 bevruchte koninginnen inwinteren.

– Website
– foto’s voor website
Het blijft moeilijk om interessante en ter zake doende info voor de website te maken. Het maken van filmpjes over de teelt zijn erg tijdrovend. Er is al veel op Youtube te vinden. Guido maakt voor zijn opleiding bijenteeltleraar een stuk over het opzetten van een darrenvolk voor een bevruchtingsstation en dat wil hij op de site plaatsen. Afgesproken is om dit jaar zoveel mogelijk foto’s te maken en deze te sturen aan Marwim.

– Afspraak maken voor gezamenlijk beoordelen van volken zachtaardigheid en raatzit
– dit hebben we nu 2 jaar afgesproken om te gaan doen maar is nog steeds niet gelukt en is toch              heel belangrijk
Zie beoordelen B20, we gaan het hiermee combineren.

– Uitgifte larvenmateriaal en koninginnen namens de teeltgroep
– aan welke eisen moet het voldoen?
We hebben afgesproken dat we alleen namens de teeltgroep materiaal voor de overlarfdag van BBV Oost leveren.

– Kunnen we grotere series nateelten uitzetten bij alle deelnemers van 1 of 2 lijnen zodat we een betere selectie krijgen en deze lijnen in stand kunnen houden?
– hierover hebben we in oktober gesproken, nu afspraken maken.
We hebben afgesproken dat GW, RH en NF gaan overlarven bij Bertus van de B47. ML, MK, JK, JL en EB gaan overlarven van de beste B11 nateelt. Dit jaar test van B613MAK en B623MAK om daar volgend jaar van over te larven. MK ( en anderen?) gaan bij RH kijken naar zijn Cecropia bijen.

– Elkaar helpen bij de teelt
– het blijkt dat het niet iedereen lukt koninginnen te telen en goed in te voeren.
We hebben afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden als er zich problemen voor doen met de teelt tijdens het seizoen. Het is de bedoeling dat wij allemaal over voldoende goede bevruchte koninginnen beschikken voor de winter.

– Rondvraag
Nico meld dat er een imker bijgekomen is op ca. 3 kilometer van ons bevruchtingsstation. Hij heeft sinds vorig jaar 6 volken bij zijn huis staan. Nico gaat met hem contact opnemen.

Verder heb ik geen punten ontvangen maar het lijkt mij weer meer dan genoeg. Het beloofd weer een heel druk seizoen te worden dus moeten we alles goed met elkaar doorspreken zodat het allemaal soepeltjes verloopt.

Tot dan en groeten, Martin