Verslag BTG Flevo najaarsvergadering 2018

Verslag/besluitenlijst van onze vergadering op 23 oktober 2018. Jan Keemink en Bertus hadden zich afgemeld en Jan had nog een paar punten meegegeven die we behandeld hebben.

De agenda in zwart en het verslag in blauw.

Financiën
– Eindafrekening met Nico
Afrekening met Martin en Marwim is gemaakt. Er blijft € 187,00 over.

Illegaal plaatsen
– Nico informeert bij een van zijn buren wie degene is die daar kastjes plaatst. Daarna bespreken wat we daarmee kunnen doen.
Nico heeft met zijn buurman gesproken en het blijkt dat ene Ir. Jeroen Krabbendam uit Oudeschans volken plaats voor de bestuiving en aansluitend kastjes neerzet voor de bevruchting. Nico gaat aan zijn buurman voorstellen dat wij de volken voor de bestuiving leveren op voorwaarde dat hij dan geen andere volken op zijn terrein toelaat. We willen ook graag weten hoeveel kastjes hij had geplaatst en of hij ook nog van andere imkers kastjes daar geplaatst had. We horen van Nico hoe dit afloopt.

Guido zoekt uit of Krabbendam lid is van de BBV.

Martin zal met Rob Triest contact opnemen of hij nog kastjes had geplaatst in de nabijheid van ons station. (Rob werkt met ons in de VSH groep)

Plaatsen kastjes 2019
– Aantal te plaatsen kastjes vaststellen. In principe 10 koninginnen per darrenvolk. Afspreken hoeveel kastjes we zelf willen plaatsen zodat we weten hoeveel plaatsen er over blijven. Aantal reserveringen wel of niet bekendmaken op de site?
– Reserveren vanaf 1 januari 2019?
– Voor BBV Oost geven we voor de verloting 2x 2 plaatsen
– Voor de BBV Algemeen geven we voor de verloting 4x 2 plaatsen
– Voor de VSH deelnemers, die meer dan 1 jaar actief meewerken, maximaal 4 kastjes voor €2 per stuk.
– Toegezegd aan Magnus Menges ca. 20 kastjes

We gaan het weer een beetje anders doen. Uitgangspunten zijn: Er blijft veel belangstelling voor ons station en we willen “oude klanten” niet teleurstellen als ze te laat opgeven. Daarnaast willen we ook nieuwe imkers een kans geven. Als het zo druk wordt moeten we de inzendingen limiteren tot bijv. 6 of 8 koninginnen per imker. We blijven streven naar maximaal 10 onbevruchte moeren per darrenvolk om voldoende darrendruk te houden.

We plaatsen minimaal 14 darrenvolken, Seida en de zorgboerderij niet meegerekend. We gaan ervan uit dat elk van ons die 2 darrenvolken levert 10 jonge moeren per ronde opstelt. Als je meer wilt of geen darrenvolken levert dan moet je dat in januari al aangeven.

Marwim heeft op onze site nu al een bericht geplaatst dat je pas kan aanmelden vanaf 1 maart 2019. Bij bijna iedereen hebben zich al imkers opgegeven, je kunt dat noteren op een lijstje, maar niets toezeggen. In januari verzameld Marwim deze lijstjes samen met wat jij voor jezelf wilt plaatsen.

Marwim geeft dan door hoeveel plaatsen we dan over hebben. In februari schrijven we alle imkers die afgelopen jaar zijn geweest dat zij zich weer kunnen inschrijven voor hetzelfde aantal volkjes als in 2018. Let op dat ze geen kastjes van andere imkers opgeven. Eind februari weten we dan precies hoeveel plaatsen er over blijven en kunnen we op 1 maart de inschrijving openen via de site. We kunnen dan maximaal 20% per ronde overschrijven omdat we er vanuit kunnen gaan dat er wat teelten mislukken. Eventueel kunnen we in het voorjaar nog besluiten enkele volken meer op te stellen maar dat is afhankelijk van de belangstelling.

Het lijkt wat ingewikkeld maar op deze manier kunnen we de oude klanten op tijd reserveren en krijgen de nieuwe klanten ook een kans. Nadeel is wel dat we voor onszelf in januari al moeten weten hoeveel we zelf willen telen.

We zullen binnenkort dit ook op de site vermelden en ook in de verslagen.

Aanmelden en niet komen opdagen
– Evalueren hoe het nieuwe systeem bevallen is.

Het systeem is bevallen en we gaan dus door met de imkers aan te schrijven en hun inschrijving te laten bevestigen. Dit extra contact wordt gewaardeerd. Bespreken we verder op de voorjaarsvergadering.

Terugmeldingen
– Wie heeft er terugmeldingen? Goed voor het verslag.

Niet iedereen heeft terugmeldingen maar grosso modo is het 75 tot 80 %.

Communicatie 2019
– Verslag 2018 door Nico en Martin voor VSH. Verslag voor website, BBV blad en Duitsland. Voor 1 december klaar.
– Vragen voor lezingen en bezoek teeltstation.

Verslagen wordt aan gewerkt door Nico en Martin. Er is een vraag van afdeling Kampen voor een lezing en/of een rondleiding. We hebben besloten dat niet te doen omdat er teveel vraag naar bevruchtingsstation is.
We hebben we besloten de overlarfdag 2019 voor BBV Oost te verzorgen. Meer hierover in de voorjaarsvergadering.

Darrenvolken 2019
– Inventariseren hoeveel koninginnen nu goed de winter ingegaan zijn. Bespreken hoeveel extra koninginnen we kunnen uitzetten naar imkers bij ons in de buurt.

We hebben in totaal voor de darrenlijn 2019 maar liefst 36 moeren ingewinterd! Dat is een luxe. Jan K wil graag een paar moeren van de Bongardlijn ruilen voor iets anders. Hierover gaan we vroeg in het voorjaar overleggen.

Selectie van de B20(MM) moeren in 2019
– Hoe gaan we dit aanpakken?

Van deze lijn hebben we er 20 ingewinterd. We moeten eind mei de keuze maken wat de beste koningin is om van over te larven. In het vroege voorjaar spreken we af hoe groot we de volken maken omdat we ze anders niet kunnen vergelijken. Veel koninginnen zitten nu op Mp’s of andere kleine kastjes dus van die moeten de beste koninginnen op grote volken komen om ze te vergelijken. Verder moeten we hierbij niet vergeten dat het om de genotype gaat.

In stand houden “eigen” lijnen
– bestaat er de behoefte aan het gezamenlijk telen van 1 of 2 lijnen om te zorgen dat we allemaal over goed materiaal beschikken dat we ook kunnen gebruiken om van over te larven voor andere imkers?

We hebben hier over gesproken en uitgelegd dat het interessanter is om 1 of 2 lijnen met elkaar in grotere aantallen nateelt te houden i.p.v. dat iedereen voor zichzelf “postzegelverzamelingen” gaat maken. We willen hierover in de voorjaarsvergadering verder over spreken want er zijn verschillende voordelen aan.

– Rondvraag

Marwim geeft aan dat hij teveel druk voelt voor de teelt en dat hij daarom daarmee wil stoppen. Hij wil wel de website blijven regelen en ons ondersteunen bij de VSH groep. Van ons uit werd aangegeven dat hij ook hulp van ons kan krijgen als hij problemen heeft met de teelt. Dat geldt overigens voor iedereen in de groep. Voor iedereen geldt ook dat het werk voor de teeltgroep leuk moet blijven en dat het zeker geen spanning en stress moet opleveren.
( Br. Adam zei: Bees must be fun)

Guido wil graag naar Duitsland naar de Züchtertagungen. Er is er één van de overkoepelende GdeB in Neuenstein-Aua en duurt 2 dagen, meestal in het 1e weekend van maart en één van de NRW meestal in het 2e weekend van maart. De data zie ik nog niet maar ik houd het in de gaten en zal de groep op de hoogte brengen zodra het bekend wordt. Dan is er ook nog de Apisticustag is op 2 en 3 maart 2019 op een andere locatie in Münster. Hier is een link naar de site: https://www.apis-ev.de/apisticus-tag-muenster.html

Dan heb ik nog een paar dingetjes die ik vergeten ben.
-Als jullie volken hebben die opvallend goed met varroa om kunnen gaan wil ik dat graag weten want die kunnen we mogelijk gebruiken in onze VSH teelt.

-Henk Kok sprak in zijn lezing op de BBV dag over witte antennes. Wat wil het geval, hij telt al een paar jaar bijna elke dag mijten onder zijn volken. Hij had van BartJan een hoog VSH volkje gekregen en wat hem opviel was dat, als daar een raampje broed met mijten ingehangen werd, hij veel witte antennes vond op de onderlegger. Hij is daar toen op gaan letten en vond dat ook bij andere volken die heel goed met varroa om konden gaan. Zo lijkt het erop dat witte antennes op de onderlegger een teken van VSH gedrag kan zijn.
-Ik wil nog een paar van die speciale miniplus bodems voor bevruchtingsstations kopen omdat ze me erg goed bevallen zijn dit jaar. Als iemand ze ook wil hebben kunnen we samen bestellen dat scheelt iets in verzendkosten. Ze kosten zo’n 18€ incl de middenwand.

Tot zover het verslagje, als er iets is dat niet juist is laat het dan even weten.

Hartelijke groeten, Martin