Teeltverslag Buckfast Teeltgroep Flevo 2021

Het voorjaar van 2021 was anders begonnen dan de jaren ervoor.

Zo kenden we rond 20 februari een aantal bijna zomerse dagen, meer dan 20 graden in de middag en volop zon. Ook volop bijen activiteit toen, dit was de start van het bijenseizoen. De rest van het voorjaar was wisselend wat weer betreft, soms echt mooi maar vaker minder goed bijenweer.

Dit jaar hadden wij een darrenlijn van Klaus Fehrenbach uit Duitsland. Vorig jaar hadden wij de teeltkoningin gekregen en er gelijk veel van overgelarfd en laten bevruchten. In het voorjaar hebben we de beste volken uitgezocht en dat werden de darrenvolken voor op het station. Ondanks het lange ko

 

ude voorjaar hadden de volken toch meer dan voldoende darren aangezet om het bevruchtingsstation op de geplande tijd te openen. We hadden 20 volken op het station staan. In de directe omgeving hadden alle imkers ook koninginnen van onze darrenlijn gekregen. In totaal stonden op het station en in de omgeving  zo’n 40 volken met dezelfde zuster koninginnen.

 

 

De koninginnen beschikten allemaal over een goede vruchtbaarheid wat resulteerde in grote volken, de zwermtraagheid was uitstekend en de haaldrift was ook bijzonder goed. Een reservevolk bij één van onze deelnemers haalde in de zomer tijdens de lindedracht maar liefst 173,5 kilo honing. Zo’n hoeveelheid is werkelijk uniek in Nederland.

 

Voor alle rondes hadden zich dit jaar meer dan 50 imkers ingeschreven. Een groot aantal hiervan komt al meerdere jaren. Op zaterdag 28 mei ging het bevruchtingsstation open. Ruim 200 kastjes werden aangeleverd. In de twee weken hieraan voorafgaand zijn nog wel aardig wat gereserveerde plaatsen gewisseld met imkers die op de reservelijst stonden. De week waarin moest worden overgelarfd voor de eerste ronde was het namelijk slecht weer en daardoor was bij een aantal koninginnen telers de teelt mislukt. Het is heel fijn dat men dan contact opneemt met ons en dat zo imkers op de reservelijst ook de kans krijgen, en daardoor het bevruchtingsstation optimaal benut wordt. Onze dank daarvoor. Het weer in deze periode was prima voor de bevruchting op twee frisse dagen na. Desondanks viel bij veel imkers het bevruchte koninginnen iets tegen. Wij denken dat dat toch te maken heeft met het koude natte weer in de teelt periode, wat de koninginnen toch net wat zwakker heeft gemaakt. Het gemiddeld resultaat van de terugmeldingen komt toch wel uit op krap 70% bevrucht. Toch wel imkers met 9 van de 10 goed maar ook 4 van 10 goed kwam voor.

Voor de tweede bevruchtingsronde op 12 juni werden weer bijna 200 kastjes aangeleverd.  De dag van het brengen was een iets minder mooi weer, maar dat is juist wel handig bij het sluiten, openen en vervoeren van de kastjes. Hierna volgde er 6 mooie zomerse dagen, ideaal voor de koninginnen om bevrucht te worden. De week erna was half slecht en half goed weer. Het gemiddelde bevruchtingsresultaat van de terugmeldingen was dan ook 84%. Best goed vinden wij.

De laatste  ronde op 26 juni mochten we 180 kastjes ontvangen. Best veel maar er hadden er nog wel wat bij gekund. Vorig jaar was de derde ronde de slechtste maar gemiddeld over alle jaren heen, geeft de derde ronde heel goede resultaten. Deze periode kende 8 zomerse -,  3 redelijke- en 3 slechtweer dagen. Op zich best oké voor een goede bevruchting. Het gemiddeld resultaat van de terugmeldingen was 81% bevruchte koninginnen.

Omdat het weer niet altijd even mooi is en er op het stadion tot de linde bloeit vrij weinig te halen is, zorgen we dat de darren volken vol voer zitten als ze op het stadion komen. Op het station worden ze wekelijks gevoerd met honing of suiker water zodat het ze aan niets ontbreekt en ze de darren goed kunnen blijven voeren.

Voor 2022 hebben we overgelarfd van de B917(MAK). Dat is een nateelt van de B820(MAK) aangepaard op Flevo met de B712(vdB). De B820 is een koningin van Heike Aumeier uit Duitsland en is aangepaard in 2018 op Baltrum met de M112(TR). De B820 viel op door een hoge vruchtbaarheid, goede honingopbrengst, rustig op de raten en zeer zachtaardig. Één van haar dochters is de B917(MAK) die alle eigenschappen van haar moeder in zich heeft en daarbij ook nog een iets betere honingopbrengst. Ook andere dochters hadden vergelijkbare eigenschappen. We hebben weer zo’n 70 dochters van haar ingewinterd waarvan de beste volgend jaar op het station komen. Ook bij de imkers in de omgeving hebben we weer koninginnen gewisseld voor onze nieuwe lijn.

 

VSH teelt

De VSH teelt hebben we dit jaar anders aangepakt. In juni 2020 hadden we van drie verschillende lijnen koninginnen geteeld en geïnsemineerd met sperma van darren met een hoog V

HS gedrag die we van Arista Bee Research gekregen hadden. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren het allemaal inseminaties met sperma van meerdere darren. In augustus en oktober 2020 hebben we van alle volkjes een bijenmonster genomen en door middel van spoelen met zeepsop de foretische mijten geteld. Dit zijn mijten die op de bijen zitten. In elke lijn kwamen we koninginnen tegen met een zekere resistentie. Alle volkjes werden niet behandeld zodat we goed de varroaresistentie kunnen beoordelen. In het voorjaar hebben uit elke lijn een koningin geselecteerd om van na te telen.

Teeltstation Ameland bood ons dit jaar gelegenheid om koninginnen op Ameland te laten bevruchten met hun darren afkomstig van Arista Bee Research. Wij hebben in 2 rondes daar 72 koninginnen laten bevruchten. We hebben daar nu 46 van ingewinterd. Het transport naar Ameland hebben we gecombineerd met imkers uit België en Luxemburg en één Nederlandse imker.

Daarnaast hebben we nog 38 koninginnen van verschillende lijnen geïnsemineerd waarvan er nu 29 zijn ingewinterd. Wij doen dit om meer genetische variatie te krijgen in deze nieuwe lijnen. Zowel aan de moederkant als aan de vaderkant moet het VSH gedrag aanwezig zijn dus je hebt wel meerdere lijnen nodig om niet te snel inteelt te krijgen. Alle ingewinterde volkjes worden niet behandeld. Omdat we wat later in het seizoen gestart waren met het opbouwen van de volkjes lukte het niet om voldoende grote volkjes te hebben om in augustus monsters te nemen met eigen bijen van de koningin. We moesten verschillende volkjes daardoor versterken met bijen of broed uit andere kasten. Hierdoor hebben we dit jaar geen bijenmonsters genomen om de mijt besmetting te meten. Je kunt zo’n test alleen doen met eigen bijen van de koningin. Tot nu toe gaat het goed met de volkjes en we zien bij een paar steekproeven gunstige voortekenen.

Volgend jaar gaan we uitgebreid broedtesten doen om zo zeker de beste koninginnen te vinden om mee verder te telen in 2023. In 2022 gaan we verder met de van koninginnen en darren voor de inseminatie. Broedtesten zijn sowieso betrouwbaarder dan het tellen van foretische mijten, die testen kunnen een vertekend beeld geven dat we dit jaar ervaren met één van onze teeltmoeren.

 

Voor 2023 is het plan om darren volken met een hoog VSH gedrag te plaatsen op het bevruchtingsstation.

 

Graag  verwelkomen we u en uw koninginnen in 2022  op ons bevruchtingsstation. Informatie over aanmelden en andere zaken  vindt u op onze website :   https://buckfastflevo.nl

 

Nico Florissen en Martin Klein