Teeltverslag Buckfast Teeltgroep Flevo 2019

darrenvolken 2019

Onze Buckfastbijen hebben het in 2019 erg goed gedaan, ondanks de extreme weersomstandigheden die we in dit jaar hebben meegemaakt. De eerste 4 maanden verliepen vrij zacht, weinig winterweer, een sneeuwbuitje daar bleef het bij. Het zonnige weer werd afgewisseld met wind en neerslag. De bijen waren ook al vroeg in het jaar druk bezig. Er werd voldoende stuifmeel gehaald en ook al in grote hoeveelheden werd er honing geproduceerd. Eén lid van onze teeltgroep kon al eind april honing slingeren. Ook de koninginnenteelt liep voorspoedig, voldoende dracht en stuifmeel om de teeltperiode te ondersteunen.
Als extra activiteit hebben we dit jaar de overlarfdag van BBV Oost verzorgd. In Vorden werden 500 larfjes overgelarfd en wij wensen de imkers volgend jaar veel plezier met de koninginnen.

Dit jaar hadden we als darrenlijn de B712(vdB-TR), een koningin van Johan en Iris van den Bongard uit Duitsland. Een Buckfastlijn, die over alle Buckfast eigenschappen hoge cijfers scoorde en ons al een zeer goede indruk had gegeven. De bijen stammen af van Margret’s Hive No 3 uit Zuid-Afrika en zijn oorspronkelijk geïmporteerd door Thomas Rueppel in 2000. Hij heeft enkele jaren aan deze lijn gewerkt en in 2007 het Buckfast predicaat gegeven. De laatste jaren hebben Johan en Iris van den Bongard met deze lijn verder geteeld.
Er waren veel meer aanvragen dit jaar maar doordat enkele leden van onze teeltgroep extra darrenvolken konden opstellen konden we nog wat meer koninginnen

darrenvolk 2019

laten bevruchten. Er stonden 18 darrenvolken op het bevruchtingsstation opgesteld en nog 3 in de directe omgeving. In 2020 zullen bij nog meer imkers in de directe omgeving ook Buckfast bijenvolken hebben met onze darrenlijn. Op deze wijze blijven wij de darrendruk opvoeren.

De eerste ronde begon op 1 juni met volledige bezetting. In de eerste week was het vooral ‘s middags mooi weer. Het was ook soms fris met afwisselend mooie momenten voor de bevruchting. De ervaren telers hadden resultaten tussen de 60% en 100% bevruchting. Het blijft steeds per teler elke keer verschillend.

De tweede ronde begon op 15 juni ook met volledige bezetting, 13 dagen mooi weer voor de bevruchting. De meeste telers hadden mooie scores tussen de 70% en 90%.

De derde ronde begon op 29 juni . Met in de eerste week mooie omstandigheden voor een goede bevruchting. Bijna de helft van de plekken in deze periode hadden we voor ons zelf gereserveerd voor het verkrijgen van nieuwe lijnen en koninginnen voor de darrenvolken van het volgende jaar. Gemiddeld een goede bevruchting, vaak boven de 90%, zelfs 1 teler met 100%.

Hoewel de afzeggingen nu veel minder dan voorgaande jaren, gaan we in ons najaarsoverleg evalueren hoe wij omgaan met afzeggen van gereserveerde bevruchtingsvolkjes. Omdat de laatste jaren de Buckfast bevruchtingsstations sterk in de belangstelling staan, hebben we vanaf 2018 een andere manier van inschrijving gekozen. Nog steeds willen wij niet meer dan 10 onbevruchte koninginnen per darrenvolk hebben om op deze manier een hoge darrendruk te kunnen garanderen. In 2019 kon men inschrijven vanaf 1 maart, de imkers moesten 1 maand van te voren hun inschrijving bevestigen zodat wij bij afzeggingen nog andere imkers konden uitnodigen. Deze inschrijvingswijzigingen met name de voorinschrijving voor imkers die het voorgaande jaar zijn geweest en de inschrijvingsopening op 1 maart zullen we ook toepassen in 2020.
In 2018 is Magnus Menges bij ons op bezoek geweest en had teeltmateriaal meegenomen, wij zijn hem zeer erkentelijk daarvoor. Hij heeft al jarenlang samen met zijn vader een Buckfast teeltbedrijf en hij is voorzitter van de Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker. Wij hebben van dit teeltmateriaal B20(MM) circa 70 koninginnen kunnen telen en laten bevruchten op ons station en daaruit hebben wij de beste, B868(JMK), geselecteerd. De pedigree: B868(JMK) = .18 – B20(MM) flv B11(MM) = .17 – B14(MM) aml B108(MM) = .15 – B5(MM) ins SI06(MM) = .13 – B12(MM) bal B47(MKK) etc. Van de B868(JMK) hebben wij dit jaar zo’n 60 koninginnen nageteeld en ingewinterd waaruit wij volgend voorjaar de koninginnen voor de darrenvolken selecteren.
De Flevo vsh groep is dit jaar iets uitgebreid waardoor we nog wat meer sdi volkjes konden verzorgen. Dankzij een aantal nieuwe vrijwilligers hadden we ook voldoende capaciteit om varroabesmetting te tellen en vsh gedrag van de volkjes te bepalen. Wij zijn erg blij met alle extra hulp die wij krijgen bij dit project. Zo hebben we voor 2020 weer materiaal om mee verder te telen. Dit doen wij in samenwerking met Arista Bee Research die dit jaar ons ook van darrenmateriaal voor de sdi’s hadden voorzien en ons op allerlei manieren ondersteunen. Door de Nederlandse weersomstandigheden is het moeilijk om meer dan één teelt per jaar te kunnen doen zodat onze progressie maar gering is. We zijn aan het onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren.

Marwim van Limburg en Martin Klein