2015 Start VSH teelt

Een aantal leden van Teeltgroep De Hoven is in nauwe samenwerking met BartJan Fernhout van de stichting Arista Bee Research gestart met de teelt van VSH koninginnen.

Wat is VSH? VSH betekent Varroa Sensitive Hygiene, het gedrag van bijen om in gesloten broed voortplantende varroa mijten te herkennen en deze cellen te openen en de pop met de mijt uit de cel te halen. Niet voortplantende mijten worden niet verwijderd. De mijt wordt telkens weer opnieuw uit een cel gehaald waardoor ze zich niet succesvol kan vermeerderen.
Dit gedrag van de bijen is in Amerika ontdekt en via een speciaal ontwikkelde teelt- en selectie methode is het gelukt deze eigenschap intensiveren. De teelt methode bestaat uit het telen van koninginnen die door 1 dar bevrucht worden. Deze volkjes worden daarna besmet met zeer veel varroa mijten. In het gesloten broed van deze volkjes wordt later gezocht naar voortplantende mijten. Volkjes die een hele hoge score VSH gedrag vertonen worden gebruikt voor verdere teelt. Het bijzondere aan deze methode is dat de varroa mijt bestreden wordt door de bijen zelf en niet door een chemische of imker technische methode. Deze teelt methode gaan wij dit jaar uitproberen. Wij hopen dan over een aantal jaren volken te hebben die in hoge mate varroa resistent zijn. Hygiënisch gedrag van een volk zegt iets over de mogelijkheid dat het volk ook VSH gedrag vertoond. Volken met een hoog VSH gedrag hebben ook een zeer hoog hygiënisch gedrag. Volken met een zeer hoge VSH, >95%, kunnen de mijtenbesmetting beter onder controle houden dan de minder hygiënische. De met DWV virus besmette mijten kunnen ze nog beter vinden. En zelfs een iets lager hygiënisch gedrag heeft hier nog een toegevoegde waarde in het laag houden van de DWV. Je ziet dat hier dus plotseling “iets” gebeurt bij de hoge, > 95% hygiënische volken. De speculatie is dat dit “iets” dus gerelateerd is aan VSH.
(DWV= Deformed Wing Virus, gekreukelde vleugel virus)
Rapportage van het onderzoek leest u hier.

Op 2 mei hebben Jean-Marie van Dijck uit België en BertJan Fernhout samen met ons op een aantal volken een hygiënische test uitgevoerd. Dit werd gedaan d.m.v. het bevriezen van gesloten broed met vloeibare stikstof.

Links Marwim van Limburg rechts Jean-Marie van Dijck tijdens bevriezen met N2

Een klein stukje broed, circa 135 cellen, werd bevroren en weer terug gehangen in het volk. Na 20 uur werd het raam gefotografeerd en vergeleken met de foto van voor de behandeling. Het bleek dat wij beschikken over lijnen met zeer hoog hygiënisch gedrag. Zie foto’s vóór en na de behandeling.

Vóór de behandeling

Resultaat na 20 uur

Vanaf 14 mei gaan we starten met de teelt van de koninginnen en darren uit deze volken en begin juni gaan we d.m.v. KI de koninginnen bevruchten met het sperma van 1 dar. Op deze site gaan wij dit seizoen regelmatig verslag doen van de teelt.