Darrenvolken verzorgen

Darrenvolken voor het bevruchtingsstation

Maart
– Koningin invoeren in de kast die naar het bevruchtingsstation gaat
– Volk naar een wilgendracht brengen
– Volk op sterkte brengen met broed en bijen uit andere volken
– Volk moet eind maart minimaal 7 ramen Dadant of 12 ramen Simplex broedramen bezetten
– Zorgen voor voldoende ramen voer anders voeren met suikerdeeg. Let op voldoende stuifmeel, cruciaal voor het aanzetten van broed
– Eind maart kan een eerste bouwraam voor darrenbroed ingehangen worden direct aan een zijkant van het broednest

April
– Voersituatie in de gaten houden, voeren met suikerdeeg als er geen dracht is. Of met Candipolline, stuifmeelhoudend suikerdeeg
– Half april bouwraam voor darrenbroed inhangen. Direct tegen het broednest, als het belegd is kan het naar buiten verplaatst worden.
– Daarna elke 2 weken weer een half bouwraam geven.
– Tussen half en eind april een moerrooster onder het volk plaatsen om te voorkomen dat er vreemde darren in het volk komen. De eigen darren kunnen er dus niet uit.
– Als volk op 8 ramen Dadant bezet een honingkamer geven, geen moerrooster plaatsen
– Op 30 april moet er een heel raam gesloten darrenbroed in het volk zitten

Mei
– Voeren als in april, zorgen voor een goede dracht na de wilg
– Doorgaan met halve bouwramen geven, ook in de honingbak
– 2e honingbak geven boven een moerrooster, bak moet eind mei vol voer zitten
– Eind mei volk naar bevruchtingsstation brengen
– Bij openen kast op station ervoor zorgen dat er geen vreemde darren vanonder het rooster ontsnappen
– Controle op zwermneiging, eventueel raam broed en bijen eruit halen voordat dopjes belegd zijn

Juni
– Geen nieuwe bouwramen meer inhangen, darren worden te laat geslachtsrijp
– Blijven voeren, als er voedseltekort komt worden de oudste darren er als eerste uitgegooid
– Vanaf het begin van de 2e periode zou de koningin eraf gehaald kunnen worden, wel redcellen
– Vanaf de 2e periode kan alle gesloten darrenbroed uit het volk gehaald worden, varroa vangen

M.b.t. voeren, een darrenlarf heeft ongeveer 2,5 keer meer voer en stuifmeel nodig als een werkbij