Bevestigingsbrief reservering Flevo

Beste imker,

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de Buckfast bevruchtingsstations in Nederland enorm toegenomen. Zo ook voor ons bevruchtingsstation Flevo. De belangstelling is zo groot dat wij de afgelopen jaren imkers teleur moesten stellen omdat het station al volgeboekt was. De ervaring van de afgelopen jaren is dat er ook imkers niet komen met hun koninginnen, om welke reden dan ook. Dat is heel erg jammer voor degene die met hun opgave net te laat waren. Daarom zijn wij dit jaar begonnen met een reservelijst waarop imkers zich konden opgeven als het bevruchtingsstation al volgeboekt was.

U hebt zich enige maanden geleden opgegeven om met …. koninginnen ons bevruchtingsstation te bezoeken in de periode van …. juni tot …. juni. Omdat er zich voor deze periode meer aanmeldingen zijn dan er plaats is willen wij graag van u een bevestiging of u nog steeds van plan bent om met aantal opgegeven koninginnen te komen. Zo ja dan bent u natuurlijk hartelijk welkom. Zo niet dan kunnen wij andere imkers uw plek geven.

Wij horen graag binnen 1 week van u of u van uw reservering gebruik gaat maken. Als u niet reageert dan gaan wij ervan uit dat u niet komt en vervalt uw reservering. Wij rekenen op uw begrip en medewerking voor deze nieuwe werkwijze maar het gaat ons erom dat zoveel mogelijk imkers de gelegenheid krijgen om van ons bevruchtingsstation gebruik te maken.

Mocht het in tussentijd, om wat voor reden ook, niet lukken met de teelt en u niet met het opgegeven aantal koninginnen kunt komen laat u dat ons zo snel mogelijk weten zodat misschien nog een andere imker kunnen helpen met een plek op het bevruchtingsstation.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Namens de BTG Flevo

……………