Teeltverslag Buckfast Teeltgroep “Flevo” 2023

In 2022 heeft de Buckfast Teeltgroep “Flevo” besloten om met het teeltstation zich volledig te concentreren op het VSH-teeltprogramma, ondersteund door Arista Bee Research. Op het bevruchtingsstation worden vanaf 2023 alleen darrenvolken geplaatst met een bewezen VSH gedrag.

2023 – Buckfast Teeltstation “Flevo”

Dit jaar hadden we als darrenlijn dochters van de B112(ABB) = .21 B23(JMC)1dr ins B22(ADK)1dr = .20 B56(RL)1dr.sdi B3(PPL)1dr. etc.

 

Dit is een VSH lijn van Arista Bee Research. In totaal werden 18 darrenvolken op het teeltstation geplaatst. In de directe omgeving van het teeltstation werden 20 volken met zusterkoninginnen van onze darrenlijn geplaatst, totaal dus bijna 40 darrenvolken. Dit betekent dat we ook in 2023 op

deze manier een hoge darrendruk hebben bereikt. De volken ontwikkelden zich uitstekend wat resulteerde in een uitstekende honingopbrengst, goede zachtaardigheid, vruchtbaarheid en nauwelijks zwermdrift. Uiteraard werden de volken niet behandeld tegen varroa en aan het einde van het seizoen hadden de meeste darrenvolken een besmetting van minder dan 3%. Wij meten dit door in augustus een monster bijen uit het volk te nemen, te wegen en uit te spoelen en de mijten te tellen.

In 2023 hadden we ongeveer 96 imkers, waarvan de meesten al meerdere jaren komen, dit jaar met ruim 600 bevruchtingskastjes verdeeld over de 3 rondes. Hiermee waren alle rondes volledig bezet. Gemiddeld is ons terug gemeld 80% bevruchting, wat overeen komt met ons langjarig gemiddeld van ca. 80%. Er waren weer imkers met een score van 100% maar ook enkele imkers met een lage score. Ook dit jaar konden we de reserve reserveringen allemaal nog plaatsen, zodat we elke ronde volledig bezet waren.

Na 8 jaar intensieve teelt beschikken wij inmiddels over meerdere interessante VSH teeltlijnen waarmee wij in 2023 verschillende combinaties hebben gemaakt. In 2024 worden deze koninginnen getest in grote volken zodat we die in 2025 kunnen gebruiken om mee verder te telen. We gebruiken verschillende lijnen om voldoende genetische variëteit te behouden.

In 2023 hebben wij weer een groot aantal, bijna 100, koninginnen geïnsemineerd voor ons VHS project. Allemaal zg. multi-drone zodat we ze ook in productievolken kunnen testen. Vanzelfsprekend worden deze volken niet behandeld tegen varroa.

Volken van koninginnen die geïnsemineerd zijn met het sperma van 1 dar kunnen alleen op VSH gedrag getest worden zonder te weten wat de andere eigenschappen zijn wat tot (negatieve) verassingen kan leiden in de nateelt.

KI – cursus

Om zo veel koninginnen te kunnen insemineren hebben van onze groep hebben Richard, Stefanie en Robin deelgenomen aan een driedaagse KI cursus in Beers. Deze cursus van Arista Bee Research werd geleid door Dr. Guillaume Misslin en begeleid door Marian Meyer.

Deze heren van Arista houden zich dagelijks bezig met de teelt, vermeerdering en selectie van de Buckfast bijen. Zij zijn buitengewoon ervaren in KI en alles wat daar mee te maken heeft.

Een intensieve cursus waarbij het niet alleen ging om het darren tappen en insemineren maar ook over alles wat er bij komt kijken. Er kan namelijk heel veel NIET goed gaan als bv sperma of instrumenten bacterie of schimmelsporen bevatten. Dus steeds opnieuw alles in de juiste volgorde ontsmetten en niet weer blootstellen aan deze sporen. Tijdens de KI sessie moet je je gedragen alsof je in de operatiekamer bent tijdens een operatie.

Ook de juiste behandeling van de koninginnen is bepalend voor het succes van de inseminatie. De twee keer verdoven met CO2 zorgt bij de moer ervoor dat ze het idee krijgt op bruidsvlucht te zijn geweest. Dit zorgt voor allerlei fysiologische processen in haar lichaam waardoor de sperma goed wordt opgenomen. Ook de temperatuur van de jonge koninginnen mag niet te veel dalen tijdens de verdovingen en de daadwerkelijke inseminatie.

Nieuw is het gebruik van zg. Poolse kooitjes in plaats van Apidea of Miniplus. Dit zijn hele kleine kunststof kooitjes waarin slechts een 100 bijen de jonge moertjes verzorgen, voeden en warm houden. Een handig systeem waar we in de toekomst nog veel gebruik van gaan maken.

Kortom een heel verdiepende cursus waarmee we het percentage geslaagde KI bevruchtingen omhoog kunnen krikken. Hier gaan we als Buckfast Teeltgroep “Flevo” zeker veel aan hebben de komende jaren. Inmiddels hebben wij nu 7 imkers die zich met KI bezighouden waardoor onze mogelijkheden zeer uitgebreid zijn.

2024

Vanaf 2024 aan we onze teelt anders inrichten. We gaan weer uitgebreid met de teelt verder met KI zoals hiervoor besproken. Voor het bevruchtingsstation hebben we andere plannen.

We gaan een mix van darrenvolken opstellen die niet van één moeder afstammen, zoals de meeste bevruchtingsstation doen, maar we zoeken volken met hoog VSH gedrag én uitstekende Buckfast eigenschappen. Voor de `gewone` Buckfastimker levert dit goede volken op maar er moet wel behandeld worden tegen varroa.

Als je jouw volken niet meer wilt behandelen tegen VSH, dan moet je ervoor zorgen dat er ook voldoende VSH gedrag aan de moederkant is. Als dat niet het geval is, zul je je volken toch moeten behandelen. Het VSH gedrag wordt bepaald zowel aan moederskant maar ook aan vaderskant!! Voor een klein aantal imkers bestaat de mogelijkheid om bij ons over te larven van geselecteerd VSH materiaal. Hieraan zijn kosten en een aantal voorwaarden verbonden, zoals het bijhouden van inspecties in een online database, bemonstering van de volken en het ter beschikking stellen van zowel darrenbroed als werksterbroed. Je kunt hiervoor contact opnemen met leden van de Buckfast Teeltgroep, zie op onze website.

Er zullen circa 20 darrenvolken op het bevruchtingsstation komen. In de directe omgeving komen nog ongeveer 20 darrenvolken met zusterkoninginnen van onze darrenlijnen.

Voor imkers die vorig seizoen geweest zijn kunnen vanaf 1 februari zich inschrijven en vanaf 1 maart worden de overige plaatsen verdeeld. Een maand vóór de gereserveerde datum vragen we je om je reservering te bevestigen, net als vorige jaren. Mocht je verhinderd zijn laat dat ons zo snel mogelijk weten dan kunnen we een andere imker een plaats toewijzen.

We verwachten op zaterdag 1 juni 2024 het bevruchtingsstation te openen.

Teeltronde       Overlarven       Uitlopen koningin          Inleveren              Ophalen

1                        di 14 mei           zo 26 mei                         vr 31 mei               za 15 juni

2                        di 28 mei           zo 9 juni                            vr 14 juni               za 29 juni

3                        di 11 juni            zo 23 juni                          vr 28 juni               za 13 juli

 

Koolzaad dracht 2023

Ook VSH volken kunnen veel honing halen op het koolzaad zoals op de foto’s van Robin Gosliga te zien is.

januari 23, 2024