2024 Inschrijving Buckfast Bevruchtingsstation Flevo

Net als vorig jaar bieden wij de imkers, die in het voorgaande jaar koninginnen bij ons hebben laten bevruchten, weer de mogelijkheid om zich nu al in te schrijven. Deze voorinschrijving loopt van 1 februari tot 15 februari. Na 15 februari kun je er geen aanspraak meer op maken. Je kunt dit jaar hetzelfde aantal koninginnen in dezelfde periode inschrijven als vorig jaar. Bij de voorinschrijving kan niet gewisseld worden van periode. Als je wilt wisselen van periode dan kan dat alleen bij de openbare inschrijving vanaf 1 maart. Alleen op deze manier kunnen wij de voorinschrijving garanderen.

 Je kunt in totaal niet meer dan 10 koninginnen inschrijven. Het tarief is € 15,00 per koningin. Te voldoen bij inlevering van de kastjes. Er zullen circa 18 darrenvolken op het bevruchtingsstation komen te staan. In de directe omgeving komen nog ongeveer 20 volken met dezelfde kwaliteiten van onze darrenvolken.

 We verwachten op zaterdag 1 juni het bevruchtingsstation te openen. Inleveren bij de deelnemers: 1e ronde 31 mei, 2e ronde vrijdag 14 juni en de 3e ronde inleveren op vrijdag 28 juni. Ophalen na 2 weken bij de deelnemers en in overleg met hun.

 Een maand vóór de gereserveerde datum vragen we je om je reservering te bevestigen, net als vorig jaar. Mocht je verhinderd zijn laat dat ons zo snel mogelijk weten dan kunnen we een andere imker een plaats toewijzen.

BTG Flevo heeft besloten het bevruchtingsstation een andere opzet te geven om een betere selectie te kunnen doen voor ons VSH project. Elk jaar insemineren wij ongeveer 100 koninginnen, multidrone. Daaruit selecteren wij de beste koninginnen voor de nateelt van koninginnen. Op het bevruchtingsstation komt een mix van Buckfast darrenvolken te staan die niet alleen over een hoog VSH gedrag beschikken maar ook uitstekende Buckfast kwaliteiten hebben. Uit de koninginnen die hier bevrucht worden, willen we in het vervolg onze darrenvolken selecteren. Op deze manier krijgen we een breder genenpakket in onze bijen. We kunnen dus geen pedigree meer geven zoals voorheen. Op de website komt nog een uitgebreidere toelichting. Voor imkers met VSH materiaal in de moederlijn betekent dit dat het een goede mogelijkheid is om volken met een hoog VSH gedrag te krijgen. Ook de “gewone” Buckfastimker kan zijn koninginnen goed laten bevruchten maar zal de volken goed moeten behandelen tegen varroa.

 Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.

 Buckfast Teeltgroep Flevo

We verwachten op zaterdag 1 juni 2024 het bevruchtingsstation te openen.

Teeltronde Overlarven Uitlopen koningin Inleveren Ophalen
         
1 di 14 mei zo 26 mei vr 31 mei za 15 juni
2 di 28 mei zo   9 juni vr 14 juni za 29 juni
3 di 11 juni zo 23 juni vr 28 juni za  13 juli