2023 Bevestiging reservering Flevo

Beste ………..,

 

Net als vorig jaar bieden wij de imkers, die in het voorgaande jaar koninginnen bij ons hebben laten bevruchten, weer de mogelijkheid om zich nu al in te schrijven. Deze voorinschrijving loopt van 1 februari tot 15 februari. Na 15 februari kun je er geen aanspraak meer op maken. Je kunt dit jaar hetzelfde aantal koninginnen in dezelfde periode inschrijven als vorig jaar. Bij de voorinschrijving kan niet gewisseld worden van periode. Als je wilt wisselen van periode dan kan dat alleen bij de openbare inschrijving vanaf 1 maart. Alleen op deze manier kunnen wij de voorinschrijving garanderen.

Je kunt in totaal niet meer dan 10 koninginnen per jaar inschrijven. Je hebt vorig jaar ……  koninginnen laten bevruchten in de …….e periode.

Het tarief is verhoogd naar € 15,00 per koningin. Te voldoen bij inlevering van de kastjes. Er zullen circa 20 darrenvolken op het bevruchtingsstation komen te staan. In de directe omgeving komen nog ongeveer 20 volken met zuster koninginnen van onze darrenlijn.

We verwachten op zaterdag 27 mei het bevruchtingsstation te openen. Inleveren bij de deelnemers 1e ronde: 26 mei, 2e ronde: vrijdag 9 juni en de 3e ronde inleveren op vrijdag 23 juni. Ophalen na 2 weken bij de deelnemers en in overleg met hun.

Een maand vóór de gereserveerde datum vragen we je om je reservering te bevestigen, net als verleden jaar. Mocht je verhinderd zijn laat dat ons zo snel mogelijk weten dan kunnen we een andere imker een plaats toewijzen.

De pedigree van de darrenlijn Flevo 2023 is:  B112(ABB) = .21 B23(JMC)1dr ins B22(ADK)1dr  = .20 B56(RL)1dr.sdi B3(PPL)1dr. etc.

Dit een VSH lijn van Arista Bee Research. De afgelopen 7 jaar hebben wij nauw met hun samengewerkt voor de teelt van varroa resistente Buckfast bijen. We zijn nu zover dat wij het bevruchtingsstation ook willen gebruiken voor de VSH teelt. Het moedervolk B112(ABB) is het hele seizoen bij ons geweest en voldoet goed aan onze eisen voor wat betreft de Buckfast eigenschappen. Goede honingopbrengst, geen zwermneiging, zeer rustige bijen. In een monster bijen dat we in augustus 2022 afnamen konden we maar 1 varroamijt vinden.

Als je jouw volken niet meer wilt behandelen dan moet je ervoor zorgen dat er ook voldoende VSH gedrag aan de moederkant is. Als dat niet het geval is zul je je volken toch moeten behandelen. Voor een klein aantal imkers bestaat de mogelijkheid om bij ons over te larven van geselecteerd VSH materiaal. Hieraan zijn wel kosten en een aantal voorwaarden verbonden, zoals het bijhouden van inspecties in een online database, bemonstering van de volken en het ter beschikking stellen van zowel darrenbroed als werksterbroed. Je kunt hiervoor contact opnemen met Martin Klein.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,

……………..

Buckfast Teeltgroep Flevo