Voorjaarsvergadering Buckfast Teeltgroep Flevo 2018

Eind maart 2018 zijn we bij elkaar gekomen als Buckfast Teeltgroep Flevo om samen de activiteiten te bespreken, die we gaan doen in 2018.  In een gezellige ontmoeting hebben we bepaald hoeveel darrenvolken voor 2018 beschikbaar zijn (ruim voldoende), de nieuwe manier van aanmelden van bevruchtingsvolkjes, initiatieven genomen voor de darrenlijn van 2019, website nieuws en nog veel meer.

maart 27, 2018