2016 VSH teelt bij BTG Flevo

Op 12 februari is de Buckfast Teeltgroep Flevo met een aantal nieuwe VSH teelt vrijwilligers bij elkaar gekomen om de nodige VSH teelt acties voor 2016 te bespreken en te plannen.

Door het koude voorjaar in 2016 konden we pas laat beginnen met de teelt voor ons VSH project. Wij hadden uit 2015 één koningin met een hoog VSH gedrag over kunnen houden, de B522(MAK) met een VSH gedrag van tussen 75 – 85%. In de winter hadden we dit volkje, dat we op één romp MiniPlus hadden ingewinterd, op een moerrooster bovenop een groter volk gezet om zo haar voldoende warm te houden. Gelukkig ging dat goed, de koningin overleefde en in het voorjaar was het volkje goed bezet met bijen. Eind april konden we voor het eerst van haar overlarven en deze jonge koninginnen hebben we stand laten bevruchten en enkele kunstmatig geïnsemineerd. Deze koninginnen kunnen volgend jaar, 2017, darren leveren die al een hoog VSH gedrag hebben.

In de winter hadden we drie volken van verschillende lijnen gevonden met een lage varroa besmetting en die daardoor interessant waren om hiervan darren van te telen voor de Single Drone Insemination (SDI). Deze volken stonden bij verschillende imkers van de BTG Flevo in het land. Pas halverwege april wilden deze volken darrenbroed aanzetten. Eind mei konden we eigenlijk overlarven voor de SDI volkjes. Dat was net op tijd want begin juni was onze koningin B522 leeg gelegd. Ze had het sperma van één dar gekregen en zij werd vervangen. We konden 24 koninginnen insemineren met de darren van drie verschillende lijnen en 22 koninginnen kwamen daarna goed aan de leg in de MiniPlus kastjes.

Wij vonden dat aantal toch wat aan de lage kant. We hadden dit jaar 40 MiniPlus kastjes ter beschikking en zijn op zoek gegaan naar een andere lijn met een lage varroa besmetting. Dit werd de B45(LJ) waarvan we 14 koninginnen hebben nageteeld en al deze koninginnen geïnsemineerd met sperma van darren uit één lijn. De volkjes werden daarna goed verzorgd en ze groeiden allemaal goed.

Ondertussen hadden we in enkele zwaar met varroa besmette volken de koningin in een Scalvini kooitje gedaan waardoor de koningin wel eitjes kon leggen maar het kooitje verhinderde dat het broed gesloten kon worden. De volken gingen zich niet moerloos voelenen er wrden geen redcellen aangemaakt. Na drie weken was alle gesloten broed uitgelopen en zaten de varroa mijten op de bijen. De varroa mijten konden met behulp van een poedersuikerbad van de bijen gescheiden worden en vervolgens werden alle SDI volkjes met 100 varroa mijten geïnfecteerd. Deze 100 varroa mijten werden op een stukje keukenpapier gelegd en op de raampjes gelegd om ze aan de volken toe te voegen. Binnen 5 minuten waren de meeste varroa mijten al verdwenen in de kast.

Na 12 dagen hebben we het gesloten broed onderzocht op varroa mijten die zich voortgeplant hadden. Dit was een hele klus, een geroutineerde teller kan zo’n 5 volkjes op een dag tellen. Deze actie hebben we met meerdere mensen dan ook in 2 rondes gedaan.

Van de nateelt van de B522 koningin hadden alle onderzochte volkjes VSH gedrag. Dit varieerde van 12,5% tot 85%. Dit houdt in dat de B522 werkelijk een zeer hoog VSH gedrag bezat, anders waren er ook een paar dochters geweest met 0% VSH. Ook alle drie gebruikte darrenlijnen hadden VSH gedrag want anders hadden we niet weer dergelijke hoge uitslagen gehad. Van de B45 waren uiteindelijk minder volkjes beschikbaar gekomen, maar wel één met 75% VSH gedrag. Alle volkjes met meer dan 50% VSH gedrag zijn nu ingewinterd, in totaal 8 stuks. Hopelijk komen zij allemaal goed de winter door en kunnen we volgend jaar weer verdergaan met deze koninginnen.

Dit jaar 2016 waren we gestart met 9 enthousiaste vrijwilligers maar gedurende het seizoen zijn om verschillende redenen er enkele gestopt. Ook dit jaar werden we weer met raad en daad gesteund door BartJan en Stephan van de Stichting Arista Bee Research. Zonder hen zouden wij niet zover gekomen zijn en u kunt hen steunen door donateur te worden van deze Stichting. Dit kan via hun website:  https://aristabeeresearch.org/nl/

Martin Klein en Marwim van Limburg, oktober 2016

Dit willen we graag zien: gesloten broed met enkele open gemaakte cellen (Foto: Jan Lagerweij)

Varroamijten in de poedersuiker in een honingzeef (Foto: Jan Lagerweij)

 

 

 

 

Pop met de juiste kleur ogen. Bij dit stadium mogen er geen vermeerderende mijten in de cel zitten. (Foto: Jan Lagerweij)

Het telteam van BTG Flevo. (Foto: Jan Lagerweij)

Varroa mijt op een pop (Foto: Jan Lagerweij)

Gedetecteerde cel. (Foto: Jan Lagerweij)

Nico bij zijn SDI volkjes (Foto: Jan Lagerweij)

Raampje wordt bij vrij gemaakt voor het tellen van de mijten. (Foto: Jan Lagerweij)

SDI volkje 22. (Foto: Jan Lagerweij)

SDI koningin nummer 22. (Foto: Jan Lagerweij)

Goed met bijen bezet SDI volkje (Foto: Jan Lagerweij)