“De Hoven” wordt “Flevo”

Met ingang van vandaag is de naam van Buckfast Teeltgroep “De Hoven” veranderd in:

Buckfast Teeltgroep “Flevo” of kortweg BTG “Flevo”.

In eerste instantie werd er gekozen voor de naam De Hoven gekozen omdat de initiatiefnemer en oprichter van de Groep, Bertus Jochems, in de hoven bij Zutphen woont. Omdat wij echter ons bevruchtingsstation in de Flevopolder hebben, hebben we besloten de naam te wijzigen zodat ook de plaats van het bevruchtingsstation zichtbaar is in de naam van de groep.

Verder blijven alle andere zaken zoals de medewerkers, adressen om bevruchtingskastjes aan te leveren enz. ongewijzigd.

november 6, 2015