2015 VSH teelt (4)

In september hebben we ons VSH teeltproject 2015, bedoeld om een varroaresistente Buckfastbij te telen, afgesloten. In augustus hadden wij onze SDI volkjes in MiniPlus kastjes geïnfecteerd met veel varroa mijten die zich zo’n zes weken in de volkjes hebben kunnen voortplanten. Bijen met VSH gedrag zijn in staat om in het gesloten broed de zich voortplantende mijten te detecteren. Vervolgens wordt de cel opengemaakt en daarna wordt de bijenpop eruit gehaald. De mijten worden hierdoor niet gedood maar kunnen na enige tijd weer in een andere cel stappen. Als de mijten meerdere malen uit een cel gehaald worden dan planten zij zich niet voort.

 

Het Arista Bee Research team met het De Hoven telteam

De enige manier om VSH vast te stellen is het onderzoeken van het gesloten broed van een volk. Het broed moet onderzocht worden door het open te maken en de cellen te controleren op mijten. Een stereomicroscoop met een verlichting die goed in de cellen schijnt zijn hierbij noodzakelijk. De leeftijd van de bijenpoppen hierbij is belangrijk, alleen de mijten die zich op bijenpoppen met paarse ogen bevinden worden geteld. Op deze leeftijd van de poppen
hebben de bijen, met VSH gedrag, genoeg tijd gehad om de mijt en pop te verwijderen. Uit de volkjes wordt een raampje gesloten broed gehaald en met behulp van een stereomicroscoop worden de cellen onderzocht.

 

Met een pincet wordt voorzichtig de cel geopend en de pop eruit gehaald. Als de pop de juiste leeftijd heeft, paarse ogen, wordt de cel verder onderzocht. Als er in de cel mijten zitten wordt gekeken hoeveel het er zijn en in welke stadia ze zijn. Je kunt alle fasen van de mijten vinden in de cellen, de moeder mijt, de zoon en meerdere dochters in verschillende afmetingen. Er kunnen meerdere volwassen mijten in een cel zitten die zich ook nog allemaal vermeerderen. Dan krioelt het behoorlijk in het celletje. Maar het kan ook voorkomen dat er in een cel er een mijt in zit die zich niet vermeerderd heeft. Bij vaststellen van VSH gedrag gaat het juist om de mijten die zich niet vermeerderen, want die verwijderen de bijen niet. Je moet goed opletten want de volwassen mijten rennen heel snel over de raat, een mijt vangen met een pincet valt niet mee.

Alles wordt uitgebreid genoteerd op lijsten waarmee later het percentage VSH gedrag wordt berekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ons was dit jaar een testjaar om te zien of we met een groepje van zes imkers een dergelijk project konden doen. Dat is gelukt en het resultaat van onze teelt is hoopgevend, we hebben een Buckfastvolkje gevonden dat een dermate hoog VSH gedrag vertoond dat we daar in 2016 mee verder kunnen gaan telen. Nu is het zaak dit volkje goed de winter door te krijgen.

Raampje met de koningin uit het volkje dat een hoog VSH gedrag vertoont

 

Voor inlichtingen:  Martin Klein