2015 VSH teelt (2)

Bijna gelijktijdig aan al het teeltwerk voor ons bevruchtingsstation zijn we ook verder gegaan met ons VSH teeltproject.

In mei is er gestart met het telen van de darren en de moeren. Doel dit jaar is het telen van zogenaamde Single Drone Inseminated koninginnen en die in MiniPlus kastjes op te kweken. Elke koningin wordt dus met het sperma van één dar geïnsemineerd. Later zullen deze volkjes extra besmet worden met varroamijten waarna getest kan worden in welke mate de volkjes de mijten opruimen. De koninginnen met de hoogste waarde worden weer gebruikt voor verdere selectie.

Omdat de aanzet van darrenbroed wat op zich liet wachten moesten we ook het overlarven uitstellen. Op 21 mei en 8 juni is er overgelarfd van de B406(MAK) die een hygiënisch gedrag van 100% vertoonde met de stikstof test. Voor de teelt van de koninginnen hanteerden wij de bekende teeltmethodes van starter en pleegvolk. Op de 10e dag na het overlarven werden de MiniPlus kastjes gevuld met bijen en werd er een koninginnendop ingehangen.

Jan Keemink en Jan Lagerweij bij het overlarven

Een mooi Dadantraam met larfjes van de juiste leeftijd

Cevat Bolat bij het overlarven

Voor de darrenlijn werden de darren gebruikt van de B309(MAK), een andere lijn die ook een 100% hygiënisch gedrag vertoonde bij de stikstof test. De darren doen er ruim 40 dagen over om geslachtsrijp te worden en een darrenraat moet dus veel eerder belegd worden voor er met overlarven voor de koninginnen begonnen kan worden. Nadat het darrenraat belegd was en het broed gesloten was werd het overgehangen in een darrenpleegvolk.

Darrenpleegvolk met vliegkooi

Het darrenpleegvolk bestaat uit vier MiniPlus bakjes, waarvan twee bakjes met broed en een koningin, één bakje met voer daarbovenop een darrenrooster, daarop een bak met het geselecteerde darrenraat, voer en open werksterbroed dat werksters aantrekt die ook de uitgelopen darren verzorgen. Daarop komt een lege voerbak met daar boven weer een bak die tot vliegkooi is omgebouwd. Op deze wijze kunnen de darren tegen de tijd dat ze geslachtsrijp zijn gaan vliegen.

 

 

 

 

 

 

KI
Twaalf dagen na het uitlopen van de koninginnen zijn ze optimaal gerijpt om geïnsemineerd te worden. De darren bereiken hun optimale leeftijd zo’n 14 dagen na het uitlopen. Dit jaar hebben we gemerkt dat het weer ook een heel belangrijke rol speelt voor het rijpen van de darren. Het koude voorjaarsweer zorgde er voor dat de darren maar langzaam rijpten.

Op de dag van de inseminatie werden de koninginnen ‘s ochtends vroeg opgezocht en in een kooitje gedaan en weer terug in het volkje gezet, later op de dag gaan ze heel gemakkelijk vliegen omdat ze erg bronstig zijn. De volkjes werden dan vervoerd naar de KI plek. Wanneer daar alle KI-apparatuur opgesteld was werden de koninginnen uit alle volkjes verzameld en kregen zij een eerste verdoving met CO2. Deze verdoving zorgt er voor dat de koningin niet meer bronstig is en later na de KI niet meer op bruidsvlucht wil.

Darren lopen in de transportkooi

Darren zitten in de verzamelkooi

Daarna is de eerste koningin aan de beurt.
De koningin wordt opgehaald
Omdat we slechts één dar voor de inseminatie gebruiken is het erg belangrijk darren te nemen die voldoende sperma hebben.

Aan het werk

Wachten op nieuwe darren

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de inseminatie kreeg de koningin nog een verdoving van 5 minuten voor ze weer naar haar volkje terugging. We legden haar gewoon op een stukje papier op de raatjes en ze werd gelijk door de bijen gevonden.

Geïnsemineerde koningin terug in haar volkje

In totaal hebben we nu 19 koninginnen op deze wijze geïnsemineerd en nu moeten de volkjes groeien en helemaal in eigen bijen komen voordat we met de volgende fase kunnen beginnen, besmetten met veel varroamijten.

Begin september kunnen we pas de resultaten zien.

 

 

Zie volgende VSH teelt verslagen via menu.